Praktijk Praktijk De Keerkring Jan Timmerman Systeemopstellingen Praktijk De Keerkring Jan Timmerman

Systeemopstellingen

In een systeemopstelling kijken we, net als in een familie-opstelling, hoe verschillende elementen in een systeem werkzaam zijn. Heeft elk element zijn plaats en hoe reageren ze op elkaar? Representanten stellen deze elementen voor en bieden zo inzicht in de dynamiek van het systeem en tonen wat de verschillende elementen beweegt of wat hen belemmert in hun beweging.
We kunnen verschillende systemen opstellen. Zo gelden in een bedrijfssysteem of een andere organisatie een aantal gelijkaardige wetmatigheden als in een familie. Maar een systeem kan ook de voorstelling zijn van verschillende factoren van een ziekte. Of je kunt de verschillende aspecten van een verlangen representeren, of een doel dat je jezelf hebt gesteld of een dilemma waarin je verstrikt zit. De vraag is dan telkens: welk systeem zit hier achter? Neem bijvoorbeeld een ziekte. Hierbij kan je een opstelling maken van de diagnose (of de diagnoses), de patiënt, een remedie (of verschillende remedies) en andere relevante factoren...
Deze methodiek is heel interessant om het systeem van een personeelsgroep of een bedrijf in kaart te brengen. Bij dit laatste spreken we van organisatie-opstellingen.

Organisatie-opstellingen

In een organisatie-opstelling kan je onderzoeken hoe mensen zich tot elkaar verhouden, de hiërarchie en de interne relaties in het bedrijf. Dat is het meest zichtbaar in een bedrijfsorganisatie. Bij zo'n opstelling bekijk je de verhouding tussen de verschillende geledingen/niveaus binnen een bedrijf. Even goed kunnen andere aspecten en belanghebbenden worden onderzocht: de investeerder(s), de product(en), de infrastructuur, de promotie, de cliënten, de doelstellingen van het bedrijf, de nood en de evolutie van de maatschappij ... noem maar op. Elk facet in de werking van een bedrijf, vanaf het ontwerp van een product tot de verkoop, kan aan bod komen. Uiteraard kan het ook om een bedrijf uit de social-profit-sector gaan, een zorgcentrum, een school, een ziekenhuis of een RVT...

Telkens gaat het om een onderzoek naar wat zich onder de oppervlakte afspeelt of wat daar te zien is. Een opstelling brengt de verborgen dynamiek aan het licht.
Maar een opstelling toont niet alleen wat werkzaam is onder de oppervlakte. Een opstelling is ook een aanzet tot herstel of verandering.
Een opstelling biedt een diagnose van de systemische onderlaag en de spanningen of frustraties die daarin kunnen groeien. Tegelijk opent een opstelling de weg naar positieve verandering, waar aan elk aspect recht wordt gedaan.

Praktijk De Keerkring